nr titel auteur
     
1001 Psalm 3 M. van de Ketterij
1002 Psalm 21 D. van Luttikhuizen
1003 Psalm 32 C.H.H. Perry
1004 Psalm 42 K. J. Mulder
1005 Psalm 100 J. Boer
1006 Psalm 107 A. van Vliet
1007 Psalm 115 H.A. Adema
1008 Psalm 138 D. van Luttikhuizen
1009 Psalm 8 K.J. Mulder
1010 Psalm 132 A. Kortleven
1011 Lofzang van Maria K.J. Mulder
1012 Lofzang van Simeon K.J. Mulder
1013 Lofzang van Maria K.J. Mulder
1014 Hoe lief'lijk zij Uw woningen K.J. Mulder
1015 Psalm 87 B. Roest
1016 Psalm 133 B. Roest
1017 Psalm 84 K.J. Mulder
1018 Psalm 103 A. Kortleven
1019 Psalm 19 Wim van Galen
1020 Psalm 56 M. Zonnenberg
1021 Psalm 23 F. Schubert
1022 Psalm 116 J. Bredewout
1023 Psalm 51 L. van der Steen
1024 Psalm 25 J. Bredewout
1025 Psalm 146 H.A. Adema
1026 Psalm 5 H.A. Adema
1027 Psalm 150 M.W. Kramer
1028 Psalm 105 D. van Luttikhuizen
1029 Psalm 150 C. Franck
1030 Psalm 116 K.J. Mulder
1031 Psalm 27 K.J. Mulder
1032 Psalm 43 K.J. Mulder
1033 Psalm 74 K.J. Mulder/H. A. Adema
1034 Psalm 95 H.A. Adema
1035 Psalm 118 C. het Jonk
1036 Psalm 40 Lennert Knops
1037 Psalm 146 H.G. Miles
1038 Psalm 86 T. Howard
1039 Psalm 6 K.J. Mulder
1040 Psalm 85 K.J. Mulder
1041 Psalm 93 H. Slettenhaar
1042 Psalm 135 M. Zonnenberg
1043 Psalm 77 K.J. Mulder / H.A. Adema
1044 Psalm 86 K.J. Mulder / H.A. Adema
1045 Psalm 102:1-6-10-12 W. Lindhout / H.A. Adema
1046 Psalm 102:14-15 W. Lindhout / H.A. Adema
1047 Psalm 86 P. Eilander
1048 Psalm 98 L. Knops
1049 Psalm 103 J.W. Peterson / H.W. Kramer
1050 Psalm 33 D. van Luttikhuizen
1051 Psalm 100 H.A. Adema
1052 Psalm 27 P.C. Eilander
1053 Psalm 22 M. Zonnenberg
1054 Psalm 135 D. Sanderman
     
     
1501 Wat de toekomst brenge moge H. Hoeve
1502 Gebed om de Heilige Geest H. Parry
1503 Ook voor mij D. van Luttikhuizen
1504 Jeruzalem, stad in Judea H.A. Adema
1505 Ontwaakt, gij volkeren ontwaakt    J. Boer
1506 Zoekt eerst het Koninkrijk H.A. Adema
1507 Dank zij U, Heer' K. J. Mulder
1508 Ere zij aan God de Vader K. J. Mulder
1509 Santo A. van der Vlist
1510 Dankt, dankt nu allen God J. Boer
1511 Jezus is het Brood des Levens H. Adema
1512 Wohl mir, daß ich Jesum habe D. van Luttikhuizen
1513 Licht in de duisternis L. van der Steen
1514 Gij dienaars van Hem H.A. Adema
1515 Christus het levend Brood J. Boer
1516 O kom, o kom, Immanuël H. Slettenhaar
1517 Ere zij God in de Hoge H.A. Adema
1518 Stille nacht K. J. Mulder
1519 Er komt een einde aan de strijd L. van der Steen
1520 Zie ik de bergen K.J. Mulder
1521 Hoog omhoog, het hart naar boven D. van Luttikhuizen
1522 De kerk van alle tijden D. van Luttikhuizen
1523 O Bethlehem in Efratha D. Sanderman
1524 Nu daagt het in het oosten P. Stolk
1525 Ik kniel aan Uwe kribbe neer / Bethlehem J. van der Waart
1526 In 't nacht'lijk duister M.W. Kramer
1527 't Was nacht in Bethl'ems dreven K.J. Mulder
1528 Hoor de eng'len zingen d' eer H.A. Adema
1529 Laat het stil zijn in Uw nacht P. Stolk
1530 Sanctus Th. Verhey
1531 Heere God, U roep ik aan W. van Galen
1532 O liefde Gods, oneindig groot K. J. Mulder
1533 Er is een God, die hoort G.C. Stebbins
1534 O, eeuw'ge Vader, sterk in macht M. van der Knijff
1535 Lichtstad met de paar'len poorten J. Zwanepol
1536 Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning H.A. Adema
1537 Lof aan de Heer' M.W. Kramer
1538 O heil'ge nacht D. van Luttikhuizen
1539 Komt allen tezamen H.A. Adema
1540 Heel lang geleeên in Bethlehem L. Kramer
1541 Daar juicht een toon H.A. Adema
1542 't Is middernacht H.A. Adema
1543 U zij de glorie H.A. Adema
1544 Blanco  
1545 Gebed J. van Blijderveen
1546 Komt nu met zang D. van Luttikhuizen
1547 Heere, God D. van Luttikhuizen
1548 Eens was het nacht op aarde J.C. van der Slikke
1549 Troost nu mijn volk J. Bredewout
1550 Ere zij God J.A.P. Schultz
1551 Ziet, in blinde razernij M.W. Kramer
1552 Eer zij God in onze dagen H.A. Adema
1553 Glory to the King of Kings A. de Jager
1554 Volle verzeek'ring K.J. Mulder
1555 Zie ons wachten aan de stromen K.J. Mulder
1556 Blijf met mij Heer' K.J. Mulder
1557 Tollite Hostias P. Eilander
1558 Mefiboseth D. van Luttikhuizen
1559 Verleih' uns Frieden D. van Luttikhuizen
1560 De Herdersfluit D. van Luttikhuizen
1561 Kom heil'ge Trooster kom M. van de Ketterij
1562 Blijf bij mij Heer' K.J. Mulder
1563 Christus is gekomen H.A. Adema
1564 in His Love M. Paterson
1565 Zegenbede anoniem
1566 Hoe blinkt G'o Morgenster A. Kortleven
1567 De herders waren in het veld K.J. Mulder
1568 Gloria in excelsis deo A. van Vliet
1569 Preis und lob J.S. Bach
1570 O kerstnacht J. Vranken
1571 Ere zij God J. Bredewout
1572 O Hoofd bedekt met wonden K.J. Mulder
1573 Als ik het wond're kruis aanschouw D. van Luttikhuizen
1574 Eens was ik een vreemdeling Harm Hoeve
1575 Christus onze Heer verrees D. van Luttikhuizen
1576 Vaste Rots van mijn behoud Jan van der Waart
1577 Kerstzang Jan van der Waart
1578 Vol van pracht K. J. Mulder
1579 Kerstintrada Martin Mans
1580 Zingt een nieuw lied (naar psalm 98) Henk van der Maten
1581 Hoe groot zijt Gij Stuart K. Hine
1582 Herr, deine Güte reicht so weit A.E. Grell
1583 King all-glorious/Verblijdt u in Zijn  naam G.M. Vial en C. Wesley/M.Punt
1584 God met ons, Immanuël J.H. van Schothost
1585 De nacht is zo donker A. Kortleven
1586 Roept uit aan alle stranden H.A. Adema
1587 God is getrouw H.A. Adema
1588 Als ik een kruis moet dragen L. van der Steen
1589 Gods werk gaat door H. Hoeve
1590 Wondere genade A. van der Vlist
1591 Sanctus F. Schubert
1592 O eeuw'ge Vader sterk in macht A. v.d. Hoeven
1593 Blijf bij ons William B. Bradbury
1594 Uw Naam aanbidden wij, Christus W. van Galen
1595 Heft aan, heft aan een luiden zang H.A. Adema
1596 Het Licht is geboren H.A. Adema / T. van Selm
1597 Heerlijk klonk het lied der eng'len M. van der Knijff