De contributie moet maandelijks bij vooruitbetaling worden voldaan bij de penningmeester. Betaling bij voorkeur per automatische bankoverschrijving. De betaling kan gebeuren door het bedrag over te maken naar
NL69 RABO 0145 2362 34 ten name van "Mannenkoor Canticum Gouda" onder vermelding van "contributie"
De contributie bedraagt € 15 per kalendermaand (dus 12 betalingen per jaar) en is inclusief de koffie in de pauze.